Portada

Portada

dijous, 17 de novembre del 2016

La Casa Oryza. Arnes

Fotografies de Francesc Martínez

La casa Oryza és la primera d’un projecte que explora la sostenibilitat i la bioconstrucció per aconseguir una arquitectura respectuosa amb el medi ambient, amb un baix consum energètic, saludable i assequible.

L’habitatge rep el nom del gènere de la planta de l’arròs (Oryza) perquè s’ha utilitzat la seva pellofa com a material aïllant en tots els paraments. Aquest residu agrícola s’ha adquirit, per motius de proximitat, a les cambres arrosseres del Delta de l’Ebre.

Està situat en sòl urbà dins d’un entorn agrícola. Una plantació d’oliveres, que forma una malla ortogonal, organitzarà l’espai on les construccions hauran de respectar la posició dels arbres.

El disseny arquitectònic de la Casa Oryza és conseqüència de l’estudi del recorregut del sol, les característiques dels vents, l’orografia i la ubicació dels olivers. L’habitatge és permeable cap al sud-est i sud-oest, on tenim els màxims guanys solars i és completament estanc cap al nord.

A l’interior de la casa, la zona on transcorre l’activitat durant el dia és amplia i lluminosa al disposar de quatre finestrals. Les habitacions, en canvi, tenen un major nivell de privacitat.  Les seves finestres són més petites i obren als patis on la llum entra matisada per les fulles dels olivers.

El sistema constructiu està pensat per a obtenir una envolupant amb una alta resistència tèrmica. Els murs de façana tenen 25cm d’aïllament, la coberta és de teula mixta ventilada amb 24cm d’aïllament i la solera de formigó té 12cm d’aïllament. Les finestres són de fusta laminada de pi amb vidre doble baix emissiu.
La demanda de calefacció es cobreix mitjançant una estufa de biomassa de 10Kw. No és necessari ningun sistema actiu de refrigeració. Amb tot això obtenim la màxima qualificació energètica “A”.

L’aire interior de la casa es manté saludable gràcies a la seva renovació constant a través d’un sistema passiu de tubs canadencs. L’aire entra filtrat des del pati nord, discorre per sota terra i surt a la sala principal. Quatre aeraspiratos expulsen l’aire viciat sense consum energètic.

La urbanització on se situa la casa Oryza tindrà una xarxa elèctrica pròpia. Tots els edificis seran autosuficients i compartiran l’energia sobrant. La casa Oryza  serà la que gestionarà la xarxa i controlarà l’intercanvi d’energia elèctrica.

Els electrodomèstics, la il·luminació i el 80% de l’escalfament de l’aigua s’alimenten amb un sistema aïllat de generació fotovoltaica de 3,10Kwp de potència instal·lada. L’energia produïda s’emmagatzema en dos sistemes: bateries elèctriques estacionaries i un dipòsit d’inèrcia de 500 litres d’ACS. Per garantir el 100% del subministrament d’energia elèctrica s’utilitza un generador de gas d’arrancada automàtica. El fet de compartir l’energia entre els habitatges fa més improbable l’encesa d’aquest generador.

L’habitatge disposa també d’un sistema d’emagatzatge d’aigua pluvial que s’utilitza als inodors, la rentadora i al rec. Es calcula que mitjançant aquest sistema, s’estalvia la meitat de l’aigua necessària.

La baixa demanda de calefacció i la autogeneració d’energia elèctrica, permet que l’habitatge sigui considerat de consum quasi nul. (nearly Zero Energy Building)

Amb l’excedent d’energia elèctrica que produeix l’habitatge, un vehicle elèctric podrà realitzar 19.000Km a l’any.

divendres, 21 d’octubre del 2016

Edifici plurifamiliar "nZEB"

Volem ensenyar-vos alguns documents de l'avantprojecte d'un edifici plurifamiliar aïllat de tres plantes que hem elaborat. Aquest edifici està dissenyat amb un sistema constructiu en sec amb la col·laboració de l'empresa "Manipulacions de Fusta S.L." de Prats de LLuçanès.

Animació del procès constructiu 

Imatge exterior

Imatge interior

Plànols


El disseny de l'edifici està lligat al concepte "nearly Zero Energy Building" (nZEB), una directiva europea que obligarà als edificis de nova construcció a partir de l'any 2021 a tenir als valors d'eficiència energètica i a utilitzar energia de fonts renovables.


divendres, 30 de setembre del 2016

Visita d'AUS a la "Casa Oryza" d'Arnes

Volem agrair l'interès mostrat pels nostres col·legues d'Aus (Arquitectura i Sostenibilitat) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que van visitar la nostra casa el dia 8 d'octubre.El mateix cap de setmana vam visitar el nucli desconnectat de Llaberia i el Mas de la Llum a Arenys de Lledó.

Algunes imatges d'aquella mateixa nit:

L'endemà al matí:
divendres, 22 d’abril del 2016

Presentem el FORMIGÓ DE PELLOFA D'ARRÒS

Després d'un llarg període d'investigació teòrica i  de proves empíriques el formigó de pellofa d'arròs s'ha utilitzat per primera vegada en una construcció.

Aquest formigó està composat per la pellofa cel·lulòsica de l'arròs, ciment i aigua. La mescla es treballa en consistència líquida i s'aboca en un encofrat com un formigó tradicional. Un cop endurit s'obté un sòlid porós que aïlla termicament de l'exterior i que regula la humitat a l'interior de l'habitatge. 

Aquesta setmana s'ha utilitzat el formigó de pellofa d'arròs per primera vegada com a part d'un mur de façana a la casa ecològica i autosuficient que estem construint a la zona residencial de les Valletes a Arnes. Aquest mur està composat per dues fulles. La primera fulla és una fàbrica de maó perforat (Gero) que s'encarrega de suportar la coberta. La segona fulla són 25 cm de formigó de pellofa d'arròs que aporta aïllament tèrmic al mur i control higrotèrmic a l'espai adjacent.

El valor de transmitància resultant d'aquest mur és de 0,30w/m2K. Aquest valor és dos cops més aïllant del que exigeix la normativa en aquesta ubicació.


Procés d'execució del mur:


Encofrat previ a l'abocat 

Formigó preparat per abocar

Pistó per premsar la pasta

Acabat en el moment del desencofrat

Vista del mur des de l'interior de l'habitatge

Aquest formigó s'ha utilitzat anteriorment a la solera del mateix edifici formant una cap horitzontal de 10cm de gruix per aïllar del terreny.

 Procès d'execució de la solera:

Abocat del material sobre la làmina impermeable


Acabat de la solera

S'utilitzarà la pellofa d'arròs , aquest cop en sec, per aïllar la coberta.


Aquests són els detalls constructius:La pellofa d'arròs prové de les cambres arrosseres del Delta de l'Ebre on és un rebuig de la producció agrícola.

Paral·lelament a la feina realitzada a l'obra capitanejada per en Marc Viña, al despatx hem actualitzat els càlculs tèrmics de la casa amb el programa "PHPP" que s'utilitza per calcular les cases passives. Els resultats que hem obtingut ens diuen que per compensar les pèrdues de calor al període d'hivern fan falta 580kg de pellets. Al preu actual, això representa un cost de 145€ per a tota la temporada.

Els resultats tant a l'obra com al despatx són molt satisfactoris i ens animen a continuar endavant.


divendres, 1 d’abril del 2016

Reforma al Carrer Sardenya

Pengem les imatges de la cuina que hem fet al carrer Sardenya.

Materials que hem utilitzat:
-Portes lacades amb tirador d'alumini
-Sobres de fusta massissa de faig
-Rajoles de gres porcelàni de gran format

I el bany:

dimecres, 9 de març del 2016

"Promoció" Novetats a la pàgina web del despatx

Hem afegit una nova etiqueta al menú de la pàgina web amb informació de les dues promocions que impulsem des del despatx. Una a Arnes i l'altra a Avinyó. Us convidem a xafardejar-hi.


Arnes: 

Avinyó: 


dimecres, 10 de febrer del 2016

Últims dissenys

Us volem mostrar els dibuixos de dos reformes interiors amb les que hem treballat aquest últim més.

La primera és la reforma interior d'un pis al barri de les Tres Torres de Barcelona.
Amb línies netes i senzilles es busca la qualitat amb reflexos i transparències.  
Distribució
Estat previ
El segon treball és per un artista que té un pis en una casa de principis del segle XX a Gràcia.
Buscant un treball col·laboratiu entre el nostre despatx i el seu taller articulem una proposta original on l'obra artística esdevé el centre del projecte.