Portada

Portada

dijous, 17 de novembre del 2016

La Casa Oryza. Arnes

Fotografies de Francesc Martínez

La casa Oryza és la primera d’un projecte que explora la sostenibilitat i la bioconstrucció per aconseguir una arquitectura respectuosa amb el medi ambient, amb un baix consum energètic, saludable i assequible.

L’habitatge rep el nom del gènere de la planta de l’arròs (Oryza) perquè s’ha utilitzat la seva pellofa com a material aïllant en tots els paraments. Aquest residu agrícola s’ha adquirit, per motius de proximitat, a les cambres arrosseres del Delta de l’Ebre.

Està situat en sòl urbà dins d’un entorn agrícola. Una plantació d’oliveres, que forma una malla ortogonal, organitzarà l’espai on les construccions hauran de respectar la posició dels arbres.

El disseny arquitectònic de la Casa Oryza és conseqüència de l’estudi del recorregut del sol, les característiques dels vents, l’orografia i la ubicació dels olivers. L’habitatge és permeable cap al sud-est i sud-oest, on tenim els màxims guanys solars i és completament estanc cap al nord.

A l’interior de la casa, la zona on transcorre l’activitat durant el dia és amplia i lluminosa al disposar de quatre finestrals. Les habitacions, en canvi, tenen un major nivell de privacitat.  Les seves finestres són més petites i obren als patis on la llum entra matisada per les fulles dels olivers.

El sistema constructiu està pensat per a obtenir una envolupant amb una alta resistència tèrmica. Els murs de façana tenen 25cm d’aïllament, la coberta és de teula mixta ventilada amb 24cm d’aïllament i la solera de formigó té 12cm d’aïllament. Les finestres són de fusta laminada de pi amb vidre doble baix emissiu.
La demanda de calefacció es cobreix mitjançant una estufa de biomassa de 10Kw. No és necessari ningun sistema actiu de refrigeració. Amb tot això obtenim la màxima qualificació energètica “A”.

L’aire interior de la casa es manté saludable gràcies a la seva renovació constant a través d’un sistema passiu de tubs canadencs. L’aire entra filtrat des del pati nord, discorre per sota terra i surt a la sala principal. Quatre aeraspiratos expulsen l’aire viciat sense consum energètic.

La urbanització on se situa la casa Oryza tindrà una xarxa elèctrica pròpia. Tots els edificis seran autosuficients i compartiran l’energia sobrant. La casa Oryza  serà la que gestionarà la xarxa i controlarà l’intercanvi d’energia elèctrica.

Els electrodomèstics, la il·luminació i el 80% de l’escalfament de l’aigua s’alimenten amb un sistema aïllat de generació fotovoltaica de 3,10Kwp de potència instal·lada. L’energia produïda s’emmagatzema en dos sistemes: bateries elèctriques estacionaries i un dipòsit d’inèrcia de 500 litres d’ACS. Per garantir el 100% del subministrament d’energia elèctrica s’utilitza un generador de gas d’arrancada automàtica. El fet de compartir l’energia entre els habitatges fa més improbable l’encesa d’aquest generador.

L’habitatge disposa també d’un sistema d’emagatzatge d’aigua pluvial que s’utilitza als inodors, la rentadora i al rec. Es calcula que mitjançant aquest sistema, s’estalvia la meitat de l’aigua necessària.

La baixa demanda de calefacció i la autogeneració d’energia elèctrica, permet que l’habitatge sigui considerat de consum quasi nul. (nearly Zero Energy Building)

Amb l’excedent d’energia elèctrica que produeix l’habitatge, un vehicle elèctric podrà realitzar 19.000Km a l’any.