Portada

Portada

dijous, 3 d’abril del 2014

Investigació de noves solucions constructives

Relacionat amb l'edifici 22/26 que hem ensenyat anteriorment, volem presentar uns detalls constructius "tipus" d'elaboració pròpia on hem volgut investigar amb noves solucions constructives per assolir els següents objectius:

- Reduir la demanda energètica
- Reduir els equips necessaris per climatitzar l'espai
- Contribuir a l'habitabilitat i la salubritat per millorar el comfort dels seus usuaris
- Actuar sense malmetre el medi ambientL'estructura de fusta porticada queda embeguda dins dels tancaments de l'edifici que són murs massissos de 30cm de gruix de morter de calç amb fibres de cànem. Aquest morter de cànem té unes propietats higrotèrmiques molt interessants gràcies a les propietats naturals dels materials que el composen. Aconseguim dotar els espais interiors d’una excel.lent regulació de temperatura i humitat ambiental i una atmosfera salubre.

Edifici 22/26 de be baumschlager eberle a Lustenau, Àustria.

Avui volem presentar-vos un exemple de l'arquitectura que ens agradaEs tracta d'un edifici d'oficines que no requereix de calefacció ni  refrigeració i que tota la tecnologia que controla el clima interior de l'edifici es resumeix en un petit software que controla l'entrada d'aire exterior a traves d'uns petits airejadors mòbils a les finestres.
Valorem molt que l'edifici fugi de la idea de convertir-se en una estació productora d'energia i que opti per reduir al màxim la demanda energètica.

Un edifici com aquest anula el cost d'instal·lació i manteniment dels equips i aconsegueix una qualitat de l'ambient interior immillorable mantenint la temperatura entre 22 i 26º tot l'any.