Portada

Portada

dijous, 3 d’abril de 2014

Investigació de noves solucions constructives

Relacionat amb l'edifici 22/26 que hem ensenyat anteriorment, volem presentar uns detalls constructius "tipus" d'elaboració pròpia on hem volgut investigar amb noves solucions constructives per assolir els següents objectius:

- Reduir la demanda energètica
- Reduir els equips necessaris per climatitzar l'espai
- Contribuir a l'habitabilitat i la salubritat per millorar el comfort dels seus usuaris
- Actuar sense malmetre el medi ambientL'estructura de fusta porticada queda embeguda dins dels tancaments de l'edifici que són murs massissos de 30cm de gruix de morter de calç amb fibres de cànem. Aquest morter de cànem té unes propietats higrotèrmiques molt interessants gràcies a les propietats naturals dels materials que el composen. Aconseguim dotar els espais interiors d’una excel.lent regulació de temperatura i humitat ambiental i una atmosfera salubre.

Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada