Portada

Portada

divendres, 22 d’abril del 2016

Presentem el FORMIGÓ DE PELLOFA D'ARRÒS

Després d'un llarg període d'investigació teòrica i  de proves empíriques el formigó de pellofa d'arròs s'ha utilitzat per primera vegada en una construcció.

Aquest formigó està composat per la pellofa cel·lulòsica de l'arròs, ciment i aigua. La mescla es treballa en consistència líquida i s'aboca en un encofrat com un formigó tradicional. Un cop endurit s'obté un sòlid porós que aïlla termicament de l'exterior i que regula la humitat a l'interior de l'habitatge. 

Aquesta setmana s'ha utilitzat el formigó de pellofa d'arròs per primera vegada com a part d'un mur de façana a la casa ecològica i autosuficient que estem construint a la zona residencial de les Valletes a Arnes. Aquest mur està composat per dues fulles. La primera fulla és una fàbrica de maó perforat (Gero) que s'encarrega de suportar la coberta. La segona fulla són 25 cm de formigó de pellofa d'arròs que aporta aïllament tèrmic al mur i control higrotèrmic a l'espai adjacent.

El valor de transmitància resultant d'aquest mur és de 0,30w/m2K. Aquest valor és dos cops més aïllant del que exigeix la normativa en aquesta ubicació.


Procés d'execució del mur:


Encofrat previ a l'abocat 

Formigó preparat per abocar

Pistó per premsar la pasta

Acabat en el moment del desencofrat

Vista del mur des de l'interior de l'habitatge

Aquest formigó s'ha utilitzat anteriorment a la solera del mateix edifici formant una cap horitzontal de 10cm de gruix per aïllar del terreny.

 Procès d'execució de la solera:

Abocat del material sobre la làmina impermeable


Acabat de la solera

S'utilitzarà la pellofa d'arròs , aquest cop en sec, per aïllar la coberta.


Aquests són els detalls constructius:La pellofa d'arròs prové de les cambres arrosseres del Delta de l'Ebre on és un rebuig de la producció agrícola.

Paral·lelament a la feina realitzada a l'obra capitanejada per en Marc Viña, al despatx hem actualitzat els càlculs tèrmics de la casa amb el programa "PHPP" que s'utilitza per calcular les cases passives. Els resultats que hem obtingut ens diuen que per compensar les pèrdues de calor al període d'hivern fan falta 580kg de pellets. Al preu actual, això representa un cost de 145€ per a tota la temporada.

Els resultats tant a l'obra com al despatx són molt satisfactoris i ens animen a continuar endavant.


divendres, 1 d’abril del 2016

Reforma al Carrer Sardenya

Pengem les imatges de la cuina que hem fet al carrer Sardenya.

Materials que hem utilitzat:
-Portes lacades amb tirador d'alumini
-Sobres de fusta massissa de faig
-Rajoles de gres porcelàni de gran format

I el bany: